Jachttaxatie

Bij de aankoop van uw jacht wilt u graag een onderbouwde waardebepaling hebben voor verzekering of eventuele financiering. Van Wijk Jachtexpertise kan voor u een waardetaxatie uitvoeren in combinatie met de aankoopkeuring.
Wij werkt niet alleen voor de particuliere jachtbezitter. Wij taxeren ook voor banken, verzekeraars en accountantskantoren.

Banken willen bij het verstrekken van leningen zekerheid hebben met betrekking tot de waarde en de technische staat van een vaartuig. Van Wijk Jachtexpertise kan hiervoor een waardetaxatie afgeven en de globale technische staat van het vaartuig beoordelen.

Verzekeraars hebben niet altijd eigen of voldoende jachtexperts of productspecialisten om de jachten te keuren voor het in dekking nemen. In opdracht van de verzekeraar voert Van Wijk Jachtexpertise keuringen uit op de essentiële veiligheidseisen welke voor elk vaartuig van toepassing zijn. Denk daarbij aan het bepalen van het risico op zinken of brand.

Voor accountantskantoren kan Van Wijk Jachtexpertise een waardetaxatie uitvoeren van een vaartuig voor een boedelscheiding of nalatenschappen. Ook kunnen wij een herbouwwaarde voor verzekeringsdoeleinden afgeven.

In geval van een geschil wat voor de rechtbank wordt gebracht kan Van Wijk Jachtexpertise worden aangesteld als Mediator of als (getuige) deskundige.

Van Wijk Jachtexpertise
staat voor
  • Onafhankelijk en Vakbekwaam
  • Onderbouwde en heldere rapportage
  • Betrokken en Integer
  • Gedreven met oog voor Detail
Vraag offerte aan